AQUESTA VERSIÓ DEL MATERIAL DE “FREECETACEANS” ÉS EL RESULTAT D’UN TREBALL EN CONJUNT ENTRE LES ORGANITZACIONS SOS DELFINES

(http://sosdelfines.org/)

IMPORTANT: Aquest material educatiu va acompanyat de recursos audiovisuals elaborats per les organitzacions SOSdelfines: fotografies i vídeos que ajuden a millorar l’aprenentatge sobre es cetacis.